Duben 2010

Vzpínání a stavění se na zadní(koně)

10. dubna 2010 v 11:59 Vzpínání
Staví-li se kůň na zadní, může to být z radosti, ale také z odporu a vzdoru. Staví-li se kůň na zadní při každém zatažení za ohlávku a nedá si říct, dá se mluvit jednoznačně o druhé možnosti. Jestliže kůň tento zlozvik osvojí, může se tak později chovat vždy, když po něm budete vyžadovat něco pro něj nemilého či složitého; nepřijde-li trest okamžitě, kůň si zvykne vyhýbat se tímto způsobem nepříjemnému úkolu, což si jistě nepřejete. Dospělého koně, který se staví na zadní, již pravděpodobně ani silou svých svalů nezvládneme. Potrestejte jej tedy za stavění se na zadní hlasitým "Fuj" a výrazně jej pochvalte, jakmile se postaví a půjde poslušně. Nepodaří-li se vám mladého koně stavění se na zadní odnaučit, zbývá vám poslední možnost. Kůň, který se opakovaně vzpíná (a může to být například i hřebec, který se snaží zaimponovat svému pánovi namísto klisně), si často neuvědomuje, že svému protivníkovi vydává všanc nezranitelnější části svého těla, tedy břicho a v případě hřebce také varlata. Klepnete-li koně v takové chvíli přes břicho, lekne se a uvědomí si, že si nechrání ani břicho, ani varlata. Okamžitě bude stát na všech čtyřech a pravděpodobně už takové chování vícekrát nezopakuje.

.

Výcvik hříběte - práce na ohlávce

10. dubna 2010 v 11:54 Práce na ohlávce
Jestliže vaše hříbě zvládlo předchozí lekci a snáší tedy bez problémů ohlávku, její nasazování i snímání, je čas pokročit ve výcviku a zkusit vodění.
Úvodem opět několik rad, které vám výuku mohou usnadnit:
- Hříbě udrží pozornost jen po krátkou dobu. Ať jsou tedy vaše lekce dlouhé jen 7 ? 10 minut. Mohou se opakovat 2x?3x denně.
- Vytvořte si určitý rozvrh: hříbě bude dělat mnohem větší pokroky, pokud se budou lekce odehrávat v určitou hodinu, než když budete přicházet systémem ?jak se zadaří?.
- Úvodní lekce provádějte v boxu hříběte nebo v ohradě, aby bylo ve známém, uzavřeném prostoru. Zůstane tak klidnější a soustředí se na vás.
- Buďte trpěliví. U každého z následujících jednotlivých kroků můžete strávit několik dní. Spěch je špatný rádce.

- Každou ?hodinu? zakončete ?v dobrém?, i kdyby to mělo znamenat návrat ve výcviku zpět o jeden či dva kroky. Spokojenost při rozchodu zvýší důvěru hříběte a příští lekce začne v pozitivním duchu. Jestliže se jeden den rozejdete ve zlém, stejně začnete i další den.

Tah vodítka
1. Aby se hříbě naučilo reagovat na tah vodítka, tahejte zpočátku do strany, ne dopředu. Tah do strany naruší jeho rovnováhu a nutí je, aby udělalo krok směrem k vám a obnovilo tak ztracenou rovnováhu. V ten okamžik tlak uvolněte. Kůň rychle pochopí, že krok směrem k vám ? a tedy ve směru tahu ? pro něj v důsledku znamená odměnu ve formě povolení tlaku ohlávky. Hovoříme tady o mírném, vydrženém tlaku, nikoli o nějakém škubání vodítkem!
Celý postup ? mírný tah, několik kroků stranou, ustoupení hříběte, uvolnění tlaku, pochvala ? se opakuje tak dlouho, až se hříbě naučí sledovat jakýkoli váš pohyb hlavou, udělat krok k vám při každém vašem kroku zpět, a to s minimálním nebo dokonce žádným tahem vodítka. Celý postup je třeba procvičovat na obě strany.

2. Po zvládnutí předešlého kroku je možné přejít k dalšímu, kdy jsou člověk a hříbě bok po boku. Postavte se tak, že váš pravý bok je na úrovni levé plece hříběte nebo mírně před ní. Hlavu mu stočte mírně k sobě. Už se naučilo poddat se tlaku ze strany a ustoupit ve směru tahu. Jakmile udělá malý krok stranou, uvolněte tlak a udělejte krok vpřed. Sleduje-li pohyb vašeho těla směrem dopředu, pochvTITLEe je, a tuto taktiku ? krok stranou ? krok vpřed ? opakujte tak dlouho, dokud za vámi hříbě nepůjde ochotně po kruhu, aniž byste museli tahat za vodítko. Pokud hříbě v kterémkoli momentě ?zamrzne? a nechce jít dopředu, vraťte se k pohybu stranou. Možná jste na ně šli příliš rychle a uspěchali výcvik.

3. Za předpokladu, že hříbě ochotně chodí v kruhu na levou ruku, vyveďte je na rovnou linii, ven z kruhu. Jděte rovně 5?6 metrů, pak zastavte a pochvTITLEe je. Pokud stávkuje, znovu se vraťte k 1. kroku, byste je ?rozmrazili?. Celou tuto práci opakujte tak dlouho, až hříbě chodí po kruhu i na rovných liniích bez jakéhokoli tahání za vodítko. Potom je čas přejít na větší prostranství.

4. Pokud se po přechodu na nové místo hříbě plaší, leká a snaží se utéci, ihned ustupte krok zpět a doprava a pořádně zatáhněte za vodítko, abyste hříběti stočili hlavu k sobě. Dosáhnete tím tří důležitých věcí:
? znovu budete mít kontrolu nad hlavou hříběte, a tedy i jeho trupem
? automaticky mu vytočíte záď ? tedy tu část, která snadno rozdává kopance ? od sebe
? hříbě se bude muset soustředit na vás a ne na okolí
Jakmile máte hříbě pod kontrolou, dovolte mu stát v klidu, až se uklidní, a pak zopakujte dnešní postup

Pája v zimě :-)

10. dubna 2010 v 11:52
Ta Pája ke mě chodí asi půl roku už jste skákali do 80cm ale to jsme bohužel nefotili ale jzdili jsme v zimě tak na to se můžete podívat :-)
úprava musí být :-)
to je vše :-)

KRESBY, MALBY KONÍ A PONÍKŮ

9. dubna 2010 v 16:19 Malby
tak jo...... toto jsou kresby známých malířů, takže si je prosím nepřivlastňujte....na některých blocích to tak bývá...njn...a nebojte..nejsou kradené, vždy jsem se zeptala, takže jsem je nikomu neukradla ;-) brzy se tu objevý i moje kresby a malby, ale to je nejdřív musím vyfotit :-)
tak pište komentíky !!!!!!